privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: PLNTN -Plusplant B.V.
Adres: Veemarktkade 8, Kade M, 5222 AE ‘s-Hertogenbosch
Website: https://plntn.nl

Over welke soort persoonsgegevens beschikken wij
Naam
E-mailadres
Postadres
Telefoonnummer
IP-adres

Wat doen wij met deze gegevens
E-mailadres
Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan expliciet toestemming heeft gegeven. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om uw toestemming in te trekken.

Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Omgang met uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om veilige opslag van uw persoonsgegevens te garanderen:
a.Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b.Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c.Wij slaan zo min mogelijk gegevens van u op.
d.Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
e.Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
f.Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

Toegang tot uw gegevens
Op verzoek heeft u toegang tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact
Als u vragen heeft of wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact met ons opnemen via e-mail: plntn@plusplant.nl
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.